Gavetildeling fra Sparebank 1 BV

Vi fikk en aldri så liten julegave fra Sparebank 1 BV. Vi fikk tildelt 75.000 kr til dekning av ny ATV. Kjøretøyet er til stor hjelp i våre løype traser. Vi takker og bukker for dette flotte bidraget i en slunken klubbkasse.