Digitalt årsmøte i morgen 15 april klokken 1900

Da er vi i gang i den digitale verden. Årsmøtet starter i morgen 15 april klokken 1900. Innlogging se under.

Hei

Vedlagt ligger linken til digitalt årsmøte for Nanset IF Hovedforeningen

Møtet begynner onsdag 15/4-20 kl.1900. Det kan være lurt å trykke på linken før kl.1900, slik at du er påkoblet til rett tid.

Husk å slå av din mikrofon ved møtestart. Da vil alle ha god lydkvalitet på møtet.

Du må være 15 år og ha betalt medlemskontingenten 2019 for å være stemmeberettiget.

Linken kan brukes på PC og mobil. Hvis du ikke har lastet ned TEAM appen på din mobil, kan du kopiere link adressen og lime den inn adressefeltet på din nettleseren.

Ved bruk på PC er det ikke nødvendig å laste ned noen programmer.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2UwMDZkMTQtZWNhNy00OGMyLTk1OTMtOTk5NmU5MGVkNjU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22%2c%22Oid%22%3a%2269a8f147-ea9c-4698-9e32-30ba18d1cab3%22%7d

Skulle noe være uklart, ta kontakt med Rune Nilsen på tlf. 46509747 eller pr. epost runeni@online.no

Sees på årsmøtet i morgen - vel møtt!

Styret