All sportslig aktivitet på Nanset avlyses med umiddelbar virkning

All sportslig aktivitet på Nanset avlyses med umiddelbar virkning. I tillegg blir årsmøte utsatt inntil videre.