Årsmøter Nanset IF 2021

Årsmøter 2021 :

15/2 kl. 19.30 fotball

16/2 kl.19.30 ski

17/2 kl.20.00 diskgolf

23/2 kl.19.00 sykkel OBS Utsatt til tirsdag  23/2.

15/3 hovedforeningen kl.19.00

 

Hvis coronarestriksjonene fortsetter avholdes møtene på Teams.

 

Eventuelle forslag må levers til de respektive styrer en uke før møtedato