Åpnet for organisert trening i breddeidretten for barn og unge under 20 år.

Larvik kommune har igjen åpnet for organisert trening i breddeidretten for barn og unge under 20 år. Kommunen fraråder at det gjennomføres stevner, cup, turnering eller kamp utenfor kommunens grenser. Larvik kommune anbefaler stans i breddeidrett for voksne. Dette inkluderer organisert trening, stevner, cup, turnering og kamp.

Lokale anbefalinger i Larvik

  • Larvik kommune anbefaler stans i breddeidrett for voksne. Dette inkluderer organisert trening, stevner, cup, turnering og kamp.
  • Kommunen opprettholder muligheten for organisert trening i breddeidretten for barn og unge under 20 år. Kommunen fraråder at det gjennomføres stevner, cup, turnering eller kamp utenfor kommunens grenser.
  • Kommunen anbefaler bruk av munnbind på steder det ikke er mulig å holde én meters avstand i det offentlige rom. 
  • Kommunen anbefaler at de som kan, jobber hjemmefra. Bruk av hjemmekontor skal så langt som mulig ikke gå ut over tjenester til barn og unge.
  • Kommunen anbefaler befolkningen å unngå bruk av kollektivtrafikk, særlig på tidspunkt der mange reiser.
  • Hvis du blir syk mens du oppholder deg på fritidsbolig anbefaler kommunen at du fortrinnsvis kontakter/oppsøker helsetjenester i din egen bostedskommune, hvis det kan gjennomføres på en forsvarlig måte.
  • Larvik kommune vil fra uke 46 besøke alle skjenke- og serveringssteder i kommunen for å sikre ivaretakelse av smittevern.